Skip to content

📈 6 trendů, které ovládnou HR v roce 2022 📈

Rok 2022 s sebou přináší směry a trendy, které hýbou HR světem.  

Bude o posouvání hranic a vnímání role HR. O tom jakou přidanou hodnotu společnostem přináší.  

V tomto článku jsme pro vás sepsali šest trendů, které budou ovlivňovat způsob řízení lidských zdrojů. 

Zaměstnanecká zkušenost (EX/Employee Experience) 

Trend zaměřený na zaměstnance a jeho zkušenost. Zaměstnanec komplexně vnímá a hodnotí každodenní zkušenost, kterou získává při běžných pracovních činnostech v interakci s kolegy a nadřízenými v prostředí provozu, v kanceláři nebo v terénu.  

Zaměstnanec je tedy v roli interního klienta, který je ve středu zájmu firmy.  Nestačí už průzkum zaměstnanecké spokojenosti jednou za čas. Manažeři se mají pravidelně ptát, zjišťovat, jak zaměstnanci svou roli ve firmě chápou, jak si jsou vědomi svého přínosu pro firmu. Mají podporovat sounáležitost zaměstnanců a vysvětlovat jim hodnotu a důležitost ve společnosti, ve které pracují.   

Digitalizace, automatizace a umělá inteligence 

Nejnovější technologie silně formují aktuální HR oblast. Aplikace snižují firmě administrativní zátěž, zvyšují produktivitu i spokojenost zaměstnanců, šetří náklady na personalisty. Pomohly také k rychlému přestupu na remote nebo hybridní styl práce.  

Umělá inteligence prostupuje i náborovými aktivitami. Uchazeči mohou klást otázky chatbotům, minimalizují se tak časové prodlevy a tím způsobená ztráta zájmu uchazečů. Technologie také pomáhají ve vyhledávání vhodných uchazečů a v prescreeningu jejich životopisů.  

Stále více se využívají v onboardingu při školení a rozvoji zaměstnanců. HR si uvolňuje ruce od rutinních administrativních záležitostí a více se věnuje sofistikovanější práci s lidmi. Navíc na trh práce nastupuje nejmladší generace Z, která přistupuje k využíváním nejnovějších technologií automaticky a ke své práci je potřebuje.  

Hybridní způsob práce 

Čistý home office byl trendy na začátku pandemie. Pro mnohé zaměstnance se vysněná práce z domova stala realitou. Rázem se ocitli v improvizovaných pracovnách ve svých kuchyních nebo obývácích. To už je ale pasé. Trendem je možnost práce z domova s plnohodnotnou technologií a ergonomickým nábytkem, kterou střídá práce v taktéž vybavené kanceláři.  

V ideálním případě je rozvržení sladěno s potřebami zaměstnance i zaměstnavatele.  Firmy se také soustředí na pracovní pohodu v obou případech, při práci v kanceláři i při práci z domova.  

Trend s sebou nese i optimalizaci kancelářských prostor a jejich pronájmu, kdy potřeby na prostory klesly. Některé společnosti zcela přešly na způsob sdílených míst, kde se podle plánu zaměstnanci střídají během týdne na jedné židli. 

Personalizované benefity 

Už v minulých letech přistoupilo spoustu firem na benefitní systém cafeterie, kde si sami zaměstnanci vybírají ze škály možných benefitů podle svých zájmů. Jenže systém je příliš složitý, vyžaduje přihlašování do účtu, hledání možností uplatnění, čerpání bodů apod. To zaměstnance často odrazuje a využije benefitů jen částečně.  

Teď táhnou benefity na míru. Lidé mají v každé životní fázi jiné preference a potřeby. Manažeři se svými lidmi mluví o jejich potřebách a dokáží je tak individuálně a lépe naplňovat.  

Rozvoj a vzdělávání 

Na kontinuální učení se a zdokonalování je kladený stále větší důraz.  Zaměstnavatelé investují do rozvoje svých zaměstnanců vyšší částky a soustředí se na tvrdé i měkké dovednosti. Díky rychlému vývoji moderních technologií je nutné školení flexibilně přizpůsobovat.  

HR týmy musí také vynakládat větší úsilí při vytváření školicích programů a na předvídání, které dovednosti a znalosti budou jednotliví zaměstnanci potřebovat i v budoucnosti. Vše s ohledem na rychlý vývoj technologií a potřeby rostoucí firmy. Vyzdvihovat se budou zejména kritické vlastnosti a klíčové kompetence. 

HR management vnímán jako firemní produkt 

Současná doba přinesla i moderní pojetí řízení lidského kapitálu.  HR tak má být vnímáno jako produkt, který bude spotřebovávat interní klient – zaměstnanec. Tak jako řídíme zkušenost externího zákazníka s naším produktem nebo službou a chceme porozumět jeho potřebám, měli by lídři řídit i zkušenost zaměstnance s HR produktem.  

HR management se tak posouvá od projektového řízení, které má definovanou časovou osu a zaměřuje se na efektivní provoz, k produktovému řízení. Právě produktový management může probíhat po neurčitou dobu, jeho cílem je poskytovat hodnotu po celý čas, s tím, že zdroje jsou přidělovány postupně podle vývoje.  

Toto nastavení vyžaduje posun na straně personalistů, kteří budou muset lépe rozumět interním zákazníkům své společnosti, jejich měnícím se zvykům a preferencím. 

 

 

Avatar photo

Pokud máte jakoukoli reakci, dotaz nebo požadavek, napište mi na email info@novitim.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 702 962 375. Ráda vás uslyším.

Back To Top