skip to Main Content

Nábor s přesahem

Díky našim zkušenostem, odbornému know how a perfektní znalosti trhu připravíme řešení na míru a navrhujeme personální kampaně s maximálním pokrytím, tak aby celý proces náboru byl rychlý a efektivní. K naší práci přistupujeme komplexně, a proto vždy začínáme důkladnou analýzou potřeb klienta i aktuální situace na trhu, abychom navrhli opravdu správné řešení. V průběhu kampaně jsme s klientem v intenzivním kontaktu, pravidelně pracujeme s jeho zpětnou vazbou, ale také ho seznamujeme s daty získanými z průzkumu trhu. Naše náborová řešení kombinujeme i s diagnostickými nástroji, a právě díky tomu pak zákazník získává komplexní pohled na daného člověka. Ze zkušenosti víme, že právě diagnostika zefektivňuje celý nábor, onboarding a výrazně snižuje fluktuaci. Proto se na nás naši klienti obrací opakovaně.

  • úspora finančních prostředků a času
  • maximální pokrytí trhu
  • aktivní vyhledávání a oslovování
  • příprava a realizace personálních kampaní
  • minimalizace fluktuace u nových zaměstnanců
  • diagnostika vybraných uchazečů
  • usnadnění následného onboarding procesu
  • poradíme s vhodným modelem učení a úkolování
  • mnohaleté zkušenosti a odborné know how
  • rychlost a flexibilita
Back To Top