skip to Main Content

Manifest

 • Cítíme se být součástí společenské změny a věříme v základní hodnoty, slušnost a „vědomost”!
 • Chceme pomoci v podpoře a rozvoji českých, lokálních, rodinných, malých i středních firem a zároveň spojovat a ukazovat firmy, které přemýšlí.
 • Chceme pomáhat “stavět“ zdravé firmy a vytvářet synergickou spolupráci. Není nám to jedno, a proto hledáme cesty, jak se vzájemně podporovat a společně růst.
 • Apelujeme na kvalitu, etiku, hodnoty a slušnost, protože pro nás slušnost není slabost, ale síla a odvaha!
 • Pokud to cítíte stejně, pojďme hledat cesty, jak se obchodně a dodavatelsky vzájemně podpořit a společně se nastartovat k růstu!

Etický kodex

 • Nepřijatelné je použití diagnostiky pro jednostranné, zavádějící kampaně, lobování a matení jednotlivců, sociálních skupin nebo veřejnosti.
 • Nedovolíme, aby diagnostika byla zneužívána pro politické, náboženské nebo mocenské účely.
 • Informace z diagnostiky nesmí být nekale upravovány, zkreslovány a dále šířeny.
 • Nedopustíme, aby diagnostika byla nepravdivě interpretována nebo manipulována.
 • Ctíme zásadu nesdílet naměřené údaje třetím stranám bez souhlasu jednotlivce, kterého se týkají.
 • Nepřijatelné je používání údajů k ohrožování lidských práv a důstojnosti, včetně diskriminace v zaměstnání, vylučování ze skupiny a šikanování
Back To Top