Skip to content

Jana Tenglerová

Obchodní manažerka

Nabízím jiné možnosti náboru, pomáhám při hledání nových lidí a udržení těch stávajících. Ulehčuji práci a uvolňuji ruce manažerům a personalistům ve firmách.

Back To Top