skip to Main Content

Pomůžeme vám v těchto oblastech:

Identifikování vašich zaměstnanců
s firmou

 • naše diagnostika je vhodný podklad pro rozvoj, vzdělávání a psychohygienu
 • zjistíme, jak jsou vaši zaměstnanci ztotožněni s procesy ve vaší firmě
 • doporučíme vám vhodné oblasti školení (typy školení)
 • změříme míru motivovanosti a angažovanosti vašich zaměstnanců
 • na základě diagnostiky, vám doporučíme, jak nejlépe komunikovat a sdílet informace uvnitř vaší firmy

Audit náboru
a analýza HR procesů

 • projdeme vaše náborové inzeráty a upravíme je tak, aby zaujaly vhodné uchazeče
 • zanalyzujeme vaše firemní procesy, organizační strukturu, popis pozic a kompetence jednotlivých pracovních pozic.
 • doporučíme efektivní změny, které vám usnadní nábor a HR řízení

Zpětná vazba uchazečů na vaši firmu

 • zjistíme, jak kandidáti vnímali proces náboru ve vaší firmě
 • co je zarazilo nebo v porovnání s jinými firmami potěšilo?
 • pohled zvenčí vám pomůže nábor zefektivnit a posunout správným směrem

Audit náborového procesu
a komunikace
(zkušenost uchazeče - Candidate Experience)

 • projdeme za vás celou cestu uchazeče o práci do vaší firmy
 • jako fiktivní uchazeč (mystery shopping) zjistíme, jak působíte na kariérních stránkách, jak reagujete na zaslání životopisu a jak vaše HR oddělení komunikuje s uchazeči
 • určíme překážky, kvůli nimž může kandidát ztratit zájem a doporučíme vám jejich vhodná řešení

Ulovíme pro vás talenty

 • při spolupráci pro vás nepřetržitě hledáme talentované kandidáty zajímavé pro vaši firmu
 • talenty vytipujeme a obratem vám je doporučíme
Back To Top