Skip to content

Rozhovor s Martinou Nečasovou, personální ředitelkou Renocar, a.s.

Martina Nečasová, personální ředitelka  @Renocar, a.s. se stala certifikovanou konzultantkou diagnostiky.  Stejné diagnostiky, kterou v Novitim používáme. 

Náš kolega Marek Zelina je oficiálním trenérem a supervizorem pro tuto diagnostiku, proto se ujal školení a paní ředitelku na zkoušku k certifikaci připravil.

Zajímalo mě, jak paní Nečasová vnímala první setkání s diagnostikou a proč se rozhodla využívat právě jí při své praxi v koučinku a náboru.  Celý rozhovor si můžete přečíst i vy. ⏬

Jaké bylo Vaše první setkání s diagnostikou? 

Na podzim 2019 jsem byla na HR konferenci v Ostravě, kde jedna firma představovala na případové studii využití diagnostiky v náboru zaměstnanců. Už tenkrát mě tento nástroj zaujal. Protože chci vždy metody nejdříve vyzkoušet na sobě, zjistit validitu a udělat si sama názor, nelenila jsem a diagnostiku jsem poptala. Chtěla si jí koupit, osobně si tuto metodu vyzkoušet, seznámit se s ní blíže. Bohužel jsem tehdy měla smůlu na společnost a konzultanta, který se mnou byl v kontaktu. Celé to vyšumělo a já na diagnostiku zapomněla. 

V období covidové pandemie se strhla vlna nových propojení a nabídek, všichni jsme hledali informace, vznikaly nové skupiny, změnila se i struktura mého pracovního času. V této době jsem byla otevřená novým nabídkám, a proto si poslechla i obchodníka od Vás, který mluvil nejen o náboru, se kterým umí Novitim pomoci, ale zmínil i jméno diagnostiky. Okamžitě jsem zpozorněla a začala se blíže zajímat. Konečně jsem si mohla diagnostiku otestovat na sobě. 

  

“Tato diagnostika nesoudí. To je ten rozdíl. Na konci není analyzovaný člověk ani špatný ani dobrý.” 

  

Máte vyzkoušených spoustu diagnostických nástrojů využívaných v náboru. Čím Vás zaujala právě naše diagnostika?  

Tato diagnostika nesoudí. To je ten rozdíl. Na konci není analyzovaný člověk ani špatný ani dobrý. Diagnostika popíše stav a nabízí prostor pro rozvoj. Je celá řada diagnostik, na renomé a výsledky některých slovutných by někteří přísahali, kde na konci posuzovaný člověk vyjde buď černě nebo bíle.   

Navíc jsem potkala právě Marka Zelinu jako konzultanta. Líbil se mi jeho přístup. Mluvili jsme podobným jazykem. Rozuměla jsem tomu, co mi o uchazečích říkal, jejich výsledky pro mě byly díky tomu srozumitelné. Spolupráce s Markem byla celkově příjemná a dávala mi smysl.   

Co jste si řekla, když jste jí vyzkoušela na sobě a dostala Vaše osobní výsledky?  

Nebyla jsem překvapená ze zjevných věcí, které test odhalil. Ale překvapilo mě, že ve výstupu z diagnostiky byly věci, o kterých sice vím, ale nepřikládám jim vysokou míru důležitosti. Nikomu bych o nich nevyprávěla, mám je zasunuté hluboko v sobě a nedávala jsem je do vzájemných souvislostí. Diagnostika je přesně ukázala a umožnila mi tak nad řadou věcí přemýšlet jinak. To se mi líbilo.  

Co přišlo potom, když jste se na sebe podívala přes naši diagnostiku? 

Profil z analýzy mi vyšel perfektně, ale byly tam i jevy, nad kterými jsem se musela zamyslet. Byl to profil manažera se silnými i slabými stránkami. Mám se svým nadřízeným otevřený a racionální vztah, šla jsem za ním a výstup jsem mu ukázala. Řekla jsem mu: “Dívej, tohle jsem absolvovala, je to zajímavé a ukázalo se toto a toto a chtěla bych s tím dál pracovat.” Vnímala jsem to jako rozvojovou aktivitu. Logickým pokračováním bylo otestování mého nadřízeného. I jeho výstup byl reálným popisem skutečnosti a splnil očekávání. Byl to základní předpoklad pro to, abychom mohli začít používat diagnostiku při náboru manažerských pozic i u nás. Navíc se do diagnostiky zapojili i moji kolegové se kterými úzce spolupracuji a na kterých jsem si pravdivost výstupu mohla také ověřit.  

  

“Diagnostika hned otevřela zavřené dveře kandidátů, ke kterým bychom se dostali až za nějaký čas.” 

 

Jakým způsobem jste diagnostiku zařadila do náboru?  

Diagnostiku jsem zapojila do náboru v době, kdy jsem už s kandidáty absolvovala první a druhá kola výběrového řízení. Měla jsem vytvořený nějaký názor. Potom prošli diagnostikou a já s Markem konzultovala jejich výstupy. Bylo zajímavé, že bez diagnostiky bychom o některých kandidátech ve třetím kole vážně uvažovali. Diagnostika otevřela zavřené dveře kandidátů, ke kterým bychom se dopracovali až za nějaký čas.  Třeba až v době, kdy bychom je měli v týmu, už by u nás pracovali, představili bychom je ostatním. V tom za nimi přijít a říct jim: “my jsme se spletli ”, to by bylo náročné. 

  

“Hiring manažeři jsou vděční za papír. Je pro ně osvobozující, najednou mají fakta na papíře – takhle to vyšlo, takhle to je.” 

  

V čem Vám diagnostika konktrétně pomohla a co vám přinesla? 

Diagnostika potvrdila můj pocit, a hlavně umožnila v posledních kolech se lidí cíleně ptát. Zaměřila jsem se na jejich motivátory, stresory, mohla jsem naťuknout téma jejich destruktorů. Umožnila mi více si s náborem pohrát. Většina HRistů může potvrdit, že lidé ve vedení firmy, hiring manažeři, jsou vděční za papír. Oni nemají často intenzivní zkušenost s náborem lidí, nemají v sobě tu rutinu a papír je pro ně osvobozující, najednou mají fakta na papíře – “takhle to vyšlo, takhle to je”.  

Nyní jste také certifikovanou konzultantkou pro diagnostiku. Co Vás k certifikaci vedlo? 

Výsledky diagnostik našich kandidátů jsem přijímala od Marka, přistupovala k nim velmi opatrně a pracovala jen s nezbytnými informacemi. Co jsme hledali, to jsem prezentovala dál směrem k vedení, co bylo nepotřebné k pozici a náboru, to jsem více neřešila.  

Postupem času ve mně ale rostla zvědavost ohledně diagnostiky. Dospěla jsem k rozhodnutí, že je čas na další seberozvoj. Domluvila jsem se s Markem, že pod jeho vedením absolvuji školení a podívám se pod pokličku diagnostiky samotné.  

  

“Odvážný kouč se nebojí diagnostiku použít a chytrý klient si z výsledku analýzy ponaučení odnese.” 

  

Jak budete dál diagnostiku využívat? 

Do budoucna má určitě potenciál v náboru zaměstnanců. Vidím v ní i prostor pro vlastní rozvoj. Jsem orientovaná směrem k lidem, certifikovaným koučem a spojení s diagnostikou mi dává smysl. Ale musím říct, že tato analýza osobnosti je určená jen pro odvážné kouče a lidi z HR. 😀 

Může se totiž ukázat, že koučování klientovi nic nepřineslo. Odvážný kouč se ale nebude bát tuhle diagnostiku použít a chytrý klient si z výsledku analýzy ponaučení odnese. 

Avatar photo

Pokud máte jakoukoli reakci, dotaz nebo požadavek, napište mi na email info@novitim.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 702 962 375. Ráda vás uslyším.

Back To Top