skip to Main Content

5️⃣ HR trendů pro rok 2023

Tento rok vnímáme jako rok velkých příležitostí pro HR. Existuje však řada výzev, které je třeba překonat.

Odvětví lidských zdrojů se díky technologickému pokroku a turbulencím poslední doby mění rychleji, než jsme byli zvyklí. 

Aplikace nových trendů v oblasti lidských zdrojů do praxe jsou proto klíčové pro udržení kroku s konkurencí a také pro zajištění přísunu nových zaměstnanců a retenci těch stávajících.  

Pro ty náboráře a HR týmy, které chtějí následovat nové směry, jsem sepsala několik tipů pro rok 2023.

Virtuální svět, umělá inteligence a digitalizace:

Podle předpovědi společnosti Gartner bude do roku 2026 trávit 25 % lidí alespoň hodinu denně v metaverse. Nebudou ji ale využívat jen pro hry. Přední organizace tak už tento rok začnou zavádět metaversum do svých HR aktivit. Nejvíce chtějí využít tuto platformu pro virtuální školení, onboarding i pro veletrhy talentů. Myslí se také na využití při práci na dálku. Zaměstnanci se tak budou moci scházet virtuálně, v metaverse se vytvoří týmy i celé kancelářské budovy, a přitom zaměstnanec nebude muset opustit svou židli doma. 

Firmy také stále vylepšují své HR procesy tak, že digitalizují a využívají analytiku, prediktivní data i umělou inteligenci. Nové talenty i své stávající zaměstnance chtějí přilákat a udržet zahrnutím gamifikace do pracovních činností. 

Zaměření na celkovou pohodu zaměstnance:

Organizace převezmou v tento nelehký rok větší odpovědnost za psychickou vyrovnanost svých zaměstnanců a za jejich work-life balance. Chápou, že je to správná věc, ale také, že například vyhořením a duševní nepohodou zaměstnance může dojít k poklesu efektivity, a tím k ohrožení kontinuity firmy. Vyspělé společnosti začlení blaho zaměstnanců do všech aspektů personální strategie a budou podporovat kladnou zaměstnaneckou zkušenost. Slibují si od toho pozitivní dopad na udržení míry absence, fluktuace, vyšší produktivitu i celkovou angažovanost svých lidí. 

Investice do vzdělávání a rozvoje lidí: 

Větší důraz bude kladen na rozvoj zaměstnanců v souladu s jejich jedinečnými potřebami a přáními. Více zaměstnavatelů umožní lidem učit se způsobem, který jim vyhovuje. Chytří lídři chápou, že i nedostatek školení a možnost profesního rozvoje mohou být důvodem rezignace zaměstnance a následného odchodu. K tomu, aby měli zaměstnanci stále dostupné vzdělávací nástroje a mohli se tak kontinuálně rozvíjet, budou zaměstnavatelé více využívat externích dodavatelů a investovat do zřizování e-knihoven a pořádání on-line kurzů a worskhopů. 

Zaměstnavatel jako dobrý komunikátor:

Mnoho firem v letošním roce čelí nejistotě, rostoucí inflaci, zvýšení cen energií a ekonomické recesi. Tyto vlivy vyvolávají v zaměstnancích pochybnosti a obavy o budoucnost. Jednou z největších otázek, které bude v této souvislosti řešit vedení firem, je otázka odměňování. Zvýšit paušálně mzdy i přes možné snížení ziskovosti? Nebo nezvyšovat a čekat, zda zaměstnanci odejdou nebo s námi v krizi zůstanou? Ať už se firma rozhodne jakkoliv, zásadní je zesílení komunikace a celkové nastavení komunikační strategie pro tento rok. Lídři by měli dát najevo, že jsou v této krizi se svými zaměstnanci partneři, že jim jde o to společně období zvládnout a podpořit se. 

Důraz na firemní kulturu a lidskost:

Uchazeči o zaměstnání budou i letos hledat společnosti, které jsou atraktivní svými benefity, dobrou pověstí a firemní kulturou, kterou i oni vyznávají. Lídři a HR se dále budou snažit posílit dobrou zkušenost kandidáta i svých stávajících zaměstnanců. Výhodu budou mít firmy, které mají kulturu “people first” a chápou, že tento přístup je trvale nejudržitelnější. Letos se tedy budou firmy snažit vrátit více lidskosti do byznysu a HR řízení, protože zastávají názor, že spokojenost zaměstnanců a respekt k nim, spolu s férovostí a otevřeným jednáním, jsou stejně důležité jako zisk. 

Na závěr:

Úspěšné firmy chápou, že pokud chtějí zdárně trendy aplikovat a používat, musí nové směry procházet a být chápány napříč všemi odděleními. Nejsou záležitostí pouze vedení nebo HR oddělení. 

Anna Schwarzova

Na email info@novitim.cz mi můžete zaslat svoji reakci nebo odpověď.
Můj telefon je +420 605 315 997.

Back To Top