Skip to content
#hr

5 HR trendů pro rok 2023

Tento rok vnímáme jako rok velkých příležitostí pro HR. Existuje však řada výzev, které je třeba překonat.

Odvětví lidských zdrojů se díky technologickému pokroku a turbulencím poslední doby mění rychleji, než jsme byli zvyklí. 

Aplikace nových trendů v oblasti lidských zdrojů do praxe jsou proto klíčové pro udržení kroku s konkurencí a také pro zajištění přísunu nových zaměstnanců a retenci těch stávajících.  

Pro ty náboráře a HR týmy, které chtějí následovat nové směry, jsem sepsala několik tipů pro rok 2023.

Obsah článku 5 HR trendů pro rok 2023:

Virtuální svět, umělá inteligence a digitalizace

Zaměření na celkovou pohodu zaměstnance

Investice do vzdělávání a rozvoje lidí

Zaměstnavatel jako dobrý komunikátor

Důraz na firemní kulturu a lidskost

 

Virtuální svět, umělá inteligence a digitalizace

Podle předpovědi společnosti Gartner bude do roku 2026 trávit 25 % lidí alespoň hodinu denně v metaverse. Nebudou ji ale využívat jen pro hry. Přední organizace tak už tento rok začnou zavádět metaversum do svých HR aktivit. Nejvíce chtějí využít tuto platformu pro virtuální školení, onboarding i pro veletrhy talentů. Myslí se také na využití při práci na dálku. Zaměstnanci se tak budou moci scházet virtuálně, v metaverse se vytvoří týmy i celé kancelářské budovy, a přitom zaměstnanec nebude muset opustit svou židli doma. 

Firmy také stále vylepšují své HR procesy tak, že digitalizují a využívají analytiku, prediktivní data i umělou inteligenci. Nové talenty i své stávající zaměstnance chtějí přilákat a udržet zahrnutím gamifikace do pracovních činností. 

Zaměření na celkovou pohodu zaměstnance

Organizace převezmou v tento nelehký rok větší odpovědnost za psychickou vyrovnanost svých zaměstnanců a za jejich work-life balance. Chápou, že je to správná věc, ale také, že například vyhořením a duševní nepohodou zaměstnance může dojít k poklesu efektivity, a tím k ohrožení kontinuity firmy. Vyspělé společnosti začlení blaho zaměstnanců do všech aspektů personální strategie a budou podporovat kladnou zaměstnaneckou zkušenost. Slibují si od toho pozitivní dopad na udržení míry absence, fluktuace, vyšší produktivitu i celkovou angažovanost svých lidí. 

Investice do vzdělávání a rozvoje lidí

Větší důraz bude kladen na rozvoj zaměstnanců v souladu s jejich jedinečnými potřebami a přáními. Více zaměstnavatelů umožní lidem učit se způsobem, který jim vyhovuje. Chytří lídři chápou, že i nedostatek školení a možnost profesního rozvoje mohou být důvodem rezignace zaměstnance a následného odchodu. K tomu, aby měli zaměstnanci stále dostupné vzdělávací nástroje a mohli se tak kontinuálně rozvíjet, budou zaměstnavatelé více využívat externích dodavatelů a investovat do zřizování e-knihoven a pořádání on-line kurzů a worskhopů. 

Zaměstnavatel jako dobrý komunikátor

Mnoho firem v letošním roce čelí nejistotě, rostoucí inflaci, zvýšení cen energií a ekonomické recesi. Tyto vlivy vyvolávají v zaměstnancích pochybnosti a obavy o budoucnost. Jednou z největších otázek, které bude v této souvislosti řešit vedení firem, je otázka odměňování. Zvýšit paušálně mzdy i přes možné snížení ziskovosti? Nebo nezvyšovat a čekat, zda zaměstnanci odejdou nebo s námi v krizi zůstanou? Ať už se firma rozhodne jakkoliv, zásadní je zesílení komunikace a celkové nastavení komunikační strategie pro tento rok. Lídři by měli dát najevo, že jsou v této krizi se svými zaměstnanci partneři, že jim jde o to společně období zvládnout a podpořit se. 

Důraz na firemní kulturu a lidskost

Uchazeči o zaměstnání budou i letos hledat společnosti, které jsou atraktivní svými benefity, dobrou pověstí a firemní kulturou, kterou i oni vyznávají. Lídři a HR se dále budou snažit posílit dobrou zkušenost kandidáta i svých stávajících zaměstnanců. Výhodu budou mít firmy, které mají kulturu “people first” a chápou, že tento přístup je trvale nejudržitelnější. Letos se tedy budou firmy snažit vrátit více lidskosti do byznysu a HR řízení, protože zastávají názor, že spokojenost zaměstnanců a respekt k nim, spolu s férovostí a otevřeným jednáním, jsou stejně důležité jako zisk. 

Na závěr:

Úspěšné firmy chápou, že pokud chtějí zdárně trendy aplikovat a používat, musí nové směry procházet a být chápány napříč všemi odděleními. Nejsou záležitostí pouze vedení nebo HR oddělení. 

Avatar photo

Pokud máte jakoukoli reakci, dotaz nebo požadavek, napište mi na email anicka@novitim.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 605 315 997. Ráda vás uslyším.

Back To Top