skip to Main Content

5️⃣ novinek v zákoníku práce v roce 2023 💡

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce má vejít v platnost tento rok. 

Vybral jsem a sepsal pro vás hlavní změny, které má novelizace přinést.  

⏬⏬⏬ 

🔵 DPČ a DPP:

Zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce budou mít nově nárok na dovolenou i ošetřovné. Návrh zahrnuje i povinnost zaměstnavatele proplácet dohodářům příplatky za práci ve svátek, o víkendu a v nočních hodinách. 

🟢 Uvolnění v doručování dokumentů:

Pracovně-právní dokumentaci (uzavření pracovního poměru, dodatek ke smlouvě a ukončení pracovního poměru) bude možné doručovat i elektronickou formou. Záleží na praxi, možnosti a preferenci zaměstnavatele i zaměstnance.   

🟠 Definice práce na home office:

Práce na home office a její podmínky mají být součástí smlouvy. Pokud zaměstnanec požádá o možnost práce z domova a zaměstnavatel mu nevyhoví, musí důvody zamítnutí zaměstnavatel sepsat a doručit zaměstnanci. Novela také navrhuje paušální proplácení nákladů za energie, které spotřebuje zaměstnanec v souvislosti s prací doma.  

🟣 Podpora zaměstnanců 55+:

MPSV chce svými motivačními nástroji podpořit zaměstnanost lidí v předdůchodovém a důchodovém věku. Snížit výši sociálního pojištění. Povzbudit starší lidi k ekonomické aktivitě a zvýhodnit firmy, které poskytují zkrácené a flexibilní úvazky seniorům.  

🟡 Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele:

Novela stanoví další oblasti, které budou muset být ukotveny v pracovní smlouvě nebo v samostatných ustanoveních. Například délku a podmínky zkušební doby, postupy při rozvazování pracovního poměru, přesné ujednání pro vyslání zaměstnance do zahraničí a jeho návrat. 

 

Marek Zelina

Na email info@novitim.cz mi můžete zaslat svoji reakci nebo odpověď.
Můj telefon je +420 603 479 232.

Back To Top