skip to Main Content

8 rad pro hladký onboarding vašich zaměstnanců

Nově přijatý zaměstnanec se stává součástí firmy. Potřebuje se zorientovat, adaptovat a přijmout novou firemní kulturu za svou. Pro to, aby byla tato fáze, co nejhladší a nejefektivnější, jsem pro vás sepsala 8 tipů. 

🔵 Komunikujte s nováčky ještě před jejich nástupem do práce. Dejte jim vědět, že se na ně těšíte a také jim popište, na co se mají první den v práci připravit. Eliminovat stres z neznáma pomůže, když jim řeknete, jak to u vás chodí. Popište jim třeba, jak se řeší na pracovišti oběd, co si mohou během dne v rámci kafetérii dát, jak jsou vybavené šatny a zázemí pro zaměstnance a další drobnosti, které vy už považujete za samozřejmost. Můžete už v téhle době naplánovat třeba neformální oběd s týmem, provedení a představení nováčka ve výrobě a kancelářích. Třeba i poslat firemní časopis, brožuru nebo jiné dokumenty s představením firmy a její organizační strukturou. Nezapomeňte mu předat dokument, kde bude jasně uvedené, kdy, kam a v kolik má přijít první den. Případně, co si má zařídit a obstarat před samotným nástupem.  

 

🔴 Jádro onboardingu může zůstat stejné, ale protože má každá firma a pozice v ní své specifické potřeby, doporučujeme onboarding ušít na míru. Jiný přístup a informace potřebuje například absolvent, který ještě „pravou“ práci neměl, jiný přístup potřebuje a očekává ostřílený manažer, který už si prošel pár místy.  

 

⚪ Vypracujte individuální program na určité období, ode dne D – nástupu do konce zkušební doby. Lze i na jiné kratší či delší období. V plánu zmiňte důležité milníky, které nováčka čekají. Jeho vstupní prohlídky, školení, kolečka po pracovištích, setkání s vedením apod.  

 

🟣 Zapojte přímé nadřízené. Je hezké, když s nováčkem komunikuje HR oddělení, ale pro lepší adaptaci a pocit sounáležitosti s firmou, doporučujeme pravidelné setkání s nadřízenými. Na nich by měl šéf zjistit, jak nový zaměstnanec prožívá první dny a týdny ve firmě, z čeho je nadšený nebo co mu chybí.  

 

🟢 Vyjasněte si hned ze začátku svá očekávání a způsob komunikace, kterou budou obě strany akceptovat. Například, kdy a za jakých okolností je nutné být online nebo na telefonu mimo hlavní pracovní dobu, jaké jsou priority v úkolech, jak si předávat informace apod.  

 

🟡 Sdílejte know-how a potřebné informace. Ukažte nováčkovi, kde může všechny podstatné informace najít, dejte mu kontakty na lidi ve firmě, které mu pomohou, když si nebude vědět rady. Nezapomeňte na detailní popsání toho, jaký je obsah práce a co se od něj očekává. Seznamte nováčka s firemní kulturou, obchodními cíli a strategií. 

 

 Osvědčuje se také tzv. Buddy program. Vyberte zkušeného kolegu na stejné nebo podobné pozici jako bude zastávat váš nový člověk. Ten pak bude mít pocit, že se má na koho obrátit kromě svého šéfa. Nebude si připadat hloupě a bude se otevřeně ptát na věci, které mu nejsou v procesech a na pracovišti zcela jasné.  

 

🟤 Nezapomínejte jako manažer nebo HR, že proces adaptace – onboardingu je nedílnou skládačkou do vaší firemní značky, o kterou pečujete. Nezvládnutý nebo nedostatečně vypracovaný systém onboardingu vrhá špatné světlo na firmu a naopak. Spokojený zaměstnanec, který má pocit, že o něj bylo v prvních měsících ve firmě dostatečně pečováno, o tom řekne dál. 

 

tým Novitim

tým Novitim

Na email info@novitim.cz nám můžete zaslat svoji reakci nebo odpověď.
Nepůjde-li to jinak, volejte na číslo +420 792 249 379.

Back To Top