Skip to content
Novela zákoníku práce 2023 dpč transpozice

Novela zákoníku práce 2023

Nový zákoník práce 2023 byl schválený a nabývá účinnosti 1. 10. 2023.

Na nejaktuálnější přehled změn po novelizaci se podívejte v článku tady:  (klikněte na obrázek níže)

Novela Zákoníku práce 2023: novinky pro firmy a zaměstnance

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Zajímají vás informace z dubna 2023, kdy byly změny v Zákoníku práce teprve diskutované? Pak pokračujte v textu níže. Pokud chcete pouze aktuální informace a přehled již schválených změn, přeskočte na článek  >>>   TADY

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

Proč novela zákoníku práce 2023 a kdy nabývá účinnosti?

V souvislosti s požadavky na sladění s evropskými směrnicemi (transpozice) a na základě dalších návrhů vycházejících z praxe, došlo v tomto roce k novelizaci zákoníku práce. Nový zákoník práce bude nabývat účinnosti postupně během roku 2023 podle jednotlivých novel, kompletní účinnost se předpokládá nejpozději k 1. lednu 2024.

Abyste se dobře v novinkách orientovali, klíčové změny zákoníku práce jsme pro vás sepsali.

Obsah článku Novela zákoníku práce 2023:

  1. Dohody konané mimo pracovní poměr (DPČ a DPP)
  2. Práce na dálku (home office)
  3. Digitalizace dokumentů

Dohody konané mimo pracovní poměr (DPČ a DPP)

Dovolená

Dohodáři budou mít nárok na dovolenou za stejných podmínek jako zaměstnanci na smlouvu. Délka dovolené se pro ně bude odvíjet od délky pracovní doby, počtu odpracovaných násobků týdenní pracovní doby v daném kalendářním roce a výměry dovolené u daného zaměstnavatele. Pro výpočet se může použít univerzální vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby (TPD) / 52 x TPD x výměra dovolené. Výsledek vyjde v hodinách.

Stálý pracovní poměr

Pokud zaměstnanec na dohodu odpracoval u zaměstnavatele za posledních 12 měsíců minimálně 180 hodin, má právo zažádat o trvalý pracovní poměr. Zaměstnavatel musí poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď.

Příplatky a ošetřovné

Zaměstnanci na dohodu mají nově nárok na příplatky za směnnost, svátky i přesčasy. Bude se na ně vztahovat také nárok na ošetřovné v případě, že se podílí na nemocenském pojištění.

Rozvrh pracovní doby

Zaměstnavatel musí seznámit dohodáře s harmonogramem práce nejméně 3 dny dopředu. Zaměstnavatel má možnost domluvit se na změně rozvrhu i v kratší lhůtě, pokud zaměstnanec souhlasí. Pokud ale danou směnu zaměstnavatel nezruší včas, je povinen zaplatit zaměstnanci směnu v plné výši.

Práce na dálku (home office)

Pečující osoby a nastávající maminky

Automaticky vzniká nárok na práci z domova rodičům, kteří se starají o dítě do 9 let věku, těhotným ženámzaměstnancům pečujícím o osoby závislé na péči. Pokud zaměstnavatel žádosti o home office nevyhoví, musí rozhodnutí písemně odůvodnit.

Paušál

Zaměstnancům pracujícím z domova vzniká nárok na denní paušál ve výši minimálně 2,80 Kč za každou odpracovanou hodinu. Jedná se o kompenzaci za spotřebovanou energii, vodu, odpad apod.

Digitalizace dokumentů

Doručování dokumentů

Zaměstnavatel může posílat pracovně-právní dokumentaci elektronickou poštou. K zasílání písemností elektronicky musí mít zaměstnavatel souhlas zaměstnance. Uvedený e-mail, na který si chce zaměstnanec nechávat zasílat písemnosti, musí být soukromý.

Určení podmínek

Zaměstnavatel musí zaměstnance písemně informovat o podmínkách elektronického doručování a předem ho seznámit s dokumenty, které takto bude doručovat. Zaměstnanec může souhlas s elektronickým zasíláním dokumentů kdykoliv a s okamžitým účinkem odvolat.

 

Celý návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce si můžete přečíst na portálu Úřadu vlády České republiky: zákoník práce

 

Potřebujete ty správné zaměstnance k vám do týmu? Odlehčíme vám, nechte nábor na nás. Podívejte se, jak efektivně váš nábor outsourcovat: NÁBORANALÝZA OSOBNOSTI

Kontaktujte nás a začněte budovat svůj tým snů ještě dnes. KONTAKT

 

Avatar photo

Pokud máte jakoukoli reakci, dotaz nebo požadavek, napište mi na email info@novitim.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 702 962 375. Ráda vás uslyším.

Back To Top