Skip to content
#whistleblowing #ochrana oznamovatele #zákon

Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing

Zákon č. 171/2023 Sb. – Zákon o ochraně oznamovatelů

V našem článku se zaměříme na důležitý zákon týkající se whistleblowingu a ochrany oznamovatelů. Tento zákon přináší povinnosti pro zaměstnavatele a poskytuje rámec pro oznamování nekalého jednání, což umožňuje odhalovat a řešit rizikové situace bez obav o postihy pro oznamovatele. Dále se dozvíte o termínech pro zavedení interního oznamovacího systému, rozsahu působnosti zákona a možnostech externího zajištění. Důležitý aspekt zahrnuje i riziko pokut pro zaměstnavatele, kteří tuto zákonnou povinnost neplní.

Co je whistleblowing

Whistleblowing je termín používaný k popisu situace, kdy zaměstnanec nebo jiná osoba ve firmě,  která má přístup k citlivým nebo neetickým informacím, se rozhodne informovat o nepravostech, korupci a jiném nekalém jednání v organizaci. Tato osoba se stává oznamovatelem (whistleblowerem) a zpravidla podává své informace interně v rámci firmy nebo jiným externím a relevantním institucím.

Účinnost zákona

Zákon o ochraně oznamovatelů je účinný od 1.8.2023. Pokud jste zaměstnavatel s více než 250 zaměstnanci, tak k tomuto datu už jste celý systém již nastavili a spustili.  Pokud máte více než 50 a méně než 250 zaměstnanců, musíte zavést interní oznamovací systém k 15. 12.2023.

Na koho se konkrétně zákon vztahuje?

  • Na firmy s nejméně 50 zaměstnanci
  • Na veřejné zadavatele (především obce s nejméně 10 tisíci obyvateli)
  • Na orgány veřejné moci působící v oblastech vymezených zákonem

Co zákon řeší?

Zákon upravuje povinnosti zaměstnavatelů, kteří musejí zajistit, aby mohl zaměstnanec nebo i jiná osoba ve společnosti nahlásit neetické, korupční nebo jiné nekalé a protiprávní jednání.

Společnosti to umožní odhalovat a řešit riziková jednání a problémy, které by jinak mohly zůstat skryty, a to bez toho, aby byl oznamovatel následně jakkoliv postižen či šikanován. Zaměstnavatel musí mít připraven interní oznamovací systém a má zaručit důvěrnost oznamování, které následně musí prozkoumat a řešit příslušnými kroky a opatřeními. Musí mít také určenou nezávislou osobu s právním vzděláním, která bude tato oznámení přijímat písemně, ústně nebo telefonicky a následně postupovat v jejich prošetření a řešení.

 

Jestliže nemáte kapacitu whistleblowing zajištovat interně, můžete se obrátit na externí společnosti, které vám ho pomůžou aktivovat a budou vám zajišťovat i správu celého oznamovacího systému. Postarají se také o příjem oznámení a jeho správné posouzení v souladu s legislativou.

 

Více k ochraně oznamovatelů zákon č. 171/2023 Sb.  a dále ve zveřejněném navazujícímzákoně č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. 

 

Potřebujete pomoci s náborem a najít ty nejlepší talenty k vám do firmy? Dejte nám o sobě vědět, ozveme se vám a společně probereme, jak na to. Klikněte TADY

Další článek, týkající se novinek a změn, které řeší firmy v oblasti práva, najdete níže:

Novela Zákoníku práce 2023: novinky pro firmy a zaměstnance

 

Avatar photo

Pokud máte jakoukoli reakci, dotaz nebo požadavek, napište mi na email info@novitim.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 603 332 630. Ráda vás uslyším.

Back To Top