Skip to content
#hr #myjsmeNovitim #trendy #inspirace

7 HR trendů pro rok 2024: Nové výzvy a příležitosti

V roce 2024 se oblast lidských zdrojů (HR) připravuje čelit novým výzvám a příležitostem. Díky změnám v technologickém prostředí, dynamikou pracovní síly a přehřátým trhem práce musí HR profesionálové držet krok s vývojem a také se dobře na změny adaptovat.

Pro firmu není jednoduché zvládat časté transformace a přeměny, platí to i pro oblast lidských zdrojů.  Vedení firmy by proto mělo být plně zapojeno a mělo by mít jasnou představu o tom, co je pro firmu skutečně důležité a jaké proměny v HR mají nastat.

Novinky a trendy ale neberte jako předepsaný návod, co musíte nutně u vás ve firmě zavést, aby vaše HR dobře fungovalo, zaměstnanci byli spokojení a produktivita stoupala. Jde hlavně o inspiraci a tipy na moderní přístupy, které mnohé firmy v tomto roce zvažují zařadit do svého řízení nebo se jimi v HR už inspirovaly.

Jaké trendy ovládnou svět HR v roce 2024?

 

  1. Individuální přístup k zaměstnanci
  2. Zaměstnanec si řídí proces učení
  3. Hledání talentů uvnitř firmy a mezi “skrytou pracovní sílou”
  4. Využívání technologií a dat
  5. Péče o firemní kulturu
  6. Umělá inteligence jako platný kolega HR týmu
  7. Optimalizace pracovní produktivity

1. Individuální přístup k zaměstnanci

Bude vidět nárůst personalizovaného přístupu k zaměstnanci samotnému, i v oblasti systému zaměstnaneckých benefitů. Firmy a jejich vedení se zaměří na individuální potřeby, od mentoringu nováčků až po flexibilní pracovní podmínky a personalizované bonusy za odvedenou práci. Touto strategií chtějí společnosti přilákat nové talenty a stejně tak si udržet i své současné zaměstnance.

2. Zaměstnanec si řídí proces učení

Systém vzdělávání a rozvoje ovlivňuje i sám zaměstnanec. Společně s nadřízeným si stanoví konkrétní cíle, kam se má posouvat. Hledá si aktivně možnosti, kde a jak se rozvíjet, přichází s nápady na inspirativní zdroje a zajímavá školení.

Moderní je také “peer learning”, kdy zaměstnanci na stejné nebo podobné úrovni sdílejí své znalosti ve skupině nebo při společných projektech. Přitom je kladený důraz na spolupráci a interaktivitu.  Další zajímavou metodou učení je “teach back”. Zaměstnanci, kteří prošli školením, mají za úkol své poznatky sdílet v týmu. Nově nabyté znalosti se tak efektivně předají dál, zároveň si tímto způsobem nadřízený ověřuje, zda si zaměstnanec téma dobře osvojil a rozumím mu. Flexibilní formy učení a zapojení zaměstnanců do formálních i neformálních způsobů tak budou klíčové pro rozvojové strategie roku 2024.

3. Hledání talentů uvnitř firmy a mezi “skrytou pracovní sílou”

Firmy se zaměří na vytváření nových příležitostí a programů pro rozvoj stávajících zaměstnanců. Budou se intenzivněji soustředit na interní mobilituhledat talenty ve svých stávajících týmech.

Dále se očekává, že společnosti budou opět víc podporovat práci z domova a hybridní modely. Také budou klást větší důraz na rozmanitost a začleňování (diverzitu a inkluzi).

Společnosti se nově zaměří i na HR pojem, který k nám aktuálně přichází ze západního světa: “hidden workforce”. Překládá se jako skrytá pracovní síla, která zahrnuje často opomíjené nebo neviditelné skupiny v tradičních modelech práce.  Například osoby pečující o malé děti či jiné blízké, studenti nebo lidé, o kterých se smýšlí jako o zaměstnancích, kteří jsou už na konci své kariéry.

V roce 2024 se očekává, že tato skrytá pracovní síla přestane být opomíjena a její potenciál bude lépe využit. Zaměstnavatelé budou hledat způsoby, jak odstranit bariéry a poskytnout příležitosti pro tuto různorodou skupinu pracovníků.

4. Využívání technologií a dat

V roce 2024 budou HR profesionálové intenzivněji využívat moderní technologie a digitalizaci za účelem zefektivnění a zautomatizování procesů. To má vést k uvolnění rukou a možnosti víc se věnovat lidem samotným.

HR oddělení bude také více využívat Big Data pro nastavování strategie. Díky datům získá hlubší znalosti o angažovanosti zaměstnanců, výkonnosti týmu, bude lépe mapovat a nastavovat průběh kariéry a vzdělávání.

5. Péče o firemní kulturu

Klíčové místo zaujme v oblasti lidských zdrojů péče o firemní kulturu. Posílení této aktivity vede k větší angažovanosti zaměstnanců a k tomu, že budou s firemními hodnotami a vizí víc souznět.

Trendem je klást důraz na pravidelná týmová setkání i setkání jeden na jednoho. Díky feedbacku pochopí manažeři lépe potřeby zaměstnance, jeho motivaci a pracovní nastavení.  Důležitá je ale maximální transparentnost, otevřená komunikace a chuť se zpětnou vazbou dále pracovat.  Transparentní komunikace přispívá k vytvoření pocitu komunity, kde se zaměstnanci cítí slyšeni a respektováni.

6. Umělá inteligence jako platný kolega HR týmu

Generativní umělá inteligence se už v minulém roce stala součástí každodenní práce mnoha organizací. Letos se očekává další nárůst využití. Umělá inteligence zefektivňuje v HR například psaní popisů pracovních pozic nebo vytváření inzerátů. Chatboti a virtuální asistenti mohou odpovídat na běžné dotazy, informují uchazeče o práci nebo navigují zaměstnance ve vzdělávacím nebo firemních intranetových systémech.

7. Optimalizace pracovní produktivity

V posledních letech plných ekonomických a společenských změn, je produktivita práce na předním místě HR agendy. Bude tomu tak i následující rok. Intervence do angažovanosti zaměstnanců, péče o wellbeing i individuální přístup vedou k vyšší spokojenosti a tím i větší loajalitě zaměstnanců. Paradoxně ale nedochází ke zvyšování produktivity. Ta naopak stagnuje nebo dokonce klesá. Pokud mluvíme o nárůstu produktivity, je způsobena spíše efektivnější výrobou nebo optimalizací procesů. Proto vedení spolu s HR specialisty hledá řešení, jak podpořit chuť a motivaci zvýšit výkonnost i u samotných zaměstnanců. Organizují například workshopy a školení time managementu, podporují flexibilní pracovní modely nebo prezentují zdravé pracovní návyky. Skvělým motivačním nástrojem pro zvýšení produktivity je i větší delegování pravomocí směrem k podřízeným. Pomocí trendů uvedených v bodech 1 až 6, vytvářejí manažeři mix šitý na míru potřebám dané firmy a doslova tlačí na to, aby se úspěšně implementoval a zvýšil, co nejrychleji produktivitu jednotlivců i celých týmů.

Závěr

Vytváření inovativního pracovního prostředí není o následování módních trendů, ale o budování společného přístupu, kde každý zaměstnanec má prostor pro rozvoj, sdílení nápadů a cítí se součástí celkového úspěchu organizace.

Takže, ať už se pustíte do implementace nových trendů nebo vytváření vlastních inovativních přístupů, buďte odvážní, otevření změnám a nezapomínejte, že lidský rozměr HR je klíčový pro trvalý úspěch vaší firmy v dynamickém prostředí moderní pracovní kultury.

Potřebujete poradit s náborem zaměstnanců? Dejte nám o sobě vědět. Probereme nezávazně vaše představy a potřeby.  Klikněte >>> TADY

Hledáte další tipy a triky, jak být v náboru konkurenceschopní? Podívejte se třeba na náš článek „JAK A KDE EFEKTIVNĚ NAJÍT ZAMĚSTNANCE“:

7 tipů, jak a kde najít zaměstnance do firmy

 

 

Avatar photo

Pokud máte jakoukoli reakci, dotaz nebo požadavek, napište mi na email info@novitim.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 702 962 375. Ráda vás uslyším.

Back To Top