Skip to content
Zákoník práce 2023 - změny pro firmy a zaměstnance

Novela Zákoníku práce: změny pro firmy a zaměstnance v roce 2023 a 2024

Potřebujete se zorientovat ve změnách pracovního práva?

Přehledně a stručně jsme pro vás sepsali novinky, které Zákoník práce přináší. Podívejte se, co změny znamenají pro firmy a zaměstnance.

Novelizovaný zákoník práce byl schválen a zveřejněn ve Sbírce zákonů 19. 9. 2023. Nová legislativa nabyla  účinnosti 1. 10. 2023.

Oblast týkající se dovolených zaměstnanců s DPP (dohoda o pracovní činnosti) a DPČ (dohoda o provedení práce) nabyla účinnostiod 1. 1. 2024, a to z důvodu zachování ročního cyklu pro výpočet dovolené.

Jaké změny novela přináší:

Výkon práce na dálku

Práci na dálku lze sjednat výhradně prostřednictvím písemné dohody. Text dohody není blíže specifikován a nařízen. Doporučené jsou však alespoň základní ujednání o místě výkonu práce na dálku, rozsah práce nebo způsob, jak se budou určovat jednotlivé dny. Písemná forma má zajistit právní jistotu a ochranu na obou stranách.

Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci žádajícího o práci na dálku vyhovět, musí však své rozhodnutí písemně odůvodnit.

Zaměstnavatel může práci na dálku nařídit zaměstnanci pouze za splnění určitých podmínek. Například, když nařízení vydá také orgán veřejné moci, povaha práce umožňuje vzdálený výkon, existuje vhodné místo pro práci na dálku nebo když se jedná o nařízení pouze na nezbytnou dobu.

Náklady spojené s prací na dálku

Nový zákoník upravuje způsoby náhrady nákladů spojených s prací na dálku.

Zaměstnanec může buď prokázat své náklady a obdržet za ně kompenzaci, nebo může být proplácená paušální částka určená vyhláškou Ministerstva práce (výše paušálu bude teprve stanovena na základě údajů ČSÚ). Zaměstnanec má také možnost dohodnout se písemně se zaměstnavatelem na tom, že náhradu nákladů nebude vyžadovat.

Žádosti o rodičovskou dovolenou

Zaměstnanci, kteří plánují odchod na rodičovskou musí nyní podat žádost písemně alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou. Žádosti mohou také podávat opakovaně v případě prodloužení dovolené.

Flexibilní úprava pracovní doby

Zaměstnavatelé jsou povinni přihlížet k potřebám zaměstnanců, kteří pečují o děti nebo osoby na nich závislé. Zaměstnanci mohou požádat o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby, a zaměstnavatel musí těmto žádostem vyhovět, pokud tomu provozní důvody nebrání. V případě nevyhovění žádosti, musí zaměstnavatel udat důvody písemnou formou.

Elektronické doručování pracovněprávní dokumentace

Zaměstnavatelé mají možnost zasílat pracovněprávní dokumentaci elektronicky. Zaměstnanci udělují svůj souhlas s předáváním touto formou a dokumenty musí být opatřeny elektronickým podpisem. V případě, že posílá pracovněprávní dokumentaci elektronicky zaměstnanec, například výpověď, není elektronický podpis vyžadován.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají nově rozšířenou informační povinnost vůči zaměstnancům. Musí jim poskytnout více informací, včetně detailů o době a podmínkách zkušební doby, práci přesčas a postupu při rozvázání pracovního poměru. Tato informace musí být poskytována vždy, forma je však volitelná. Zaměstnavatel může poslat dokument elektronicky nebo písemnou formou. 

Dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

Novela také přináší změny v oblasti dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Zaměstnavatelé jsou povinni dohodu uzavřít písemně a předem stanovit podmínky práce. Tato dohoda nesmí být uzavřena na dobu neurčitou, a pracovník smí pracovat pro více zaměstnavatelů současně.

Tímto se snižuje flexibilita, naopak se zvyšuje předvídatelnost a ochrana zaměstnanců.

Nárok na dovolenou

Jednou z hlavních novinek je zavedení nároku na placenou dovolenou pro pracovníky s DPP a DPČ. Tento nárok vzniká po nepřetržité době trvání dohody minimálně 28 pracovních dní a po minimálně 80 odpracovaných hodinách. Pro účely výpočtu dovolené novela zákoníku práce stanovuje fikci týdenní pracovní doby v délce 20 hodin týdně. Tímto způsobem bude dovolená vypočítávána pro dohodáře podle stejných pravidel jako pro pracovníky s klasickým pracovním poměrem.

Tip: Pro výpočet můžete použít univerzální vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby (TPD) / 52 x TPD x výměra dovolené. Výsledek vyjde v hodinách.

Pokud si dohodář dovolenou nevybere, musí mu ji zaměstnavatel proplatit.

Možnost přechodu na hlavní pracovní poměr 

Po platné smlouvě alespoň 12 uplynulých měsíců a odpracovaných 180 dnech, může dohodář písemně požádat zaměstnavatele o převod na hlavní pracovní poměr

Zaměstnavatel je povinen dohodáři odpovědětpísemně nejpozději do jednoho měsíce. V případě nevyhovění žádosti o HPP, musí zaměstnavatel toto rozhodnutí taktéž písemně odůvodnit. 

Novela také klade na zaměstnavatele povinnost sestavovat rozvrh pracovní doby, který musí být zaměstnancům předem sdělen alespoň 3 dny před začátkem směny nebo dle dohody.

Dohodáři mají nově nárok na písemné odůvodnění výpovědi.

Další novinky zahrnují nárok na režimové příplatky, zákonnou dobu odpočinku, a právo na ochranu při překážkách v práci s náhradou mzdy. Důvodem je zvýšení ochrany a práva zaměstnanců.

Nepřetržitý odpočinek

Novela upravuje pravidla pro nepřetržitý denní odpočinek, kdy zaměstnavatelé musí zajistit minimálně 11 hodin odpočinku během 24 hodin (pro mladistvé 12 hodin). Odpočinek musí být skutečně poskytnut, ne pouze plánován.

Také dochází k úpravě nepřetržitého odpočinku v rámci jednoho týdne. Musí tak být zajištěna minimální doba odpočinku 24 hodin včetně denního 11hodinového odpočinku, celkově tedy minimálně 35 hodin.

 

Pomohli jsme vám zorientovat se v novém Zákoníku práce? Podívejte se, jak vám můžeme pomoci i s náborem nových zaměstnanců.

Jak vypadá nábor zaměstnanců s Novitim? 6 kroků k novému zaměstnanci.

 

Rádi si s vámi popovídáme o možnostech, jak vám ulehčit práci. Dejte nám o sobě vědět TADY

 

Podívejte se na náš další článek, ve kterém jsme shrnovaly plánované změny ještě před schválením novelizovaného Zákoníku práce: 

Novela zákoníku práce 2023

 

Celé znění nového Zákoníku práce po schválení najdete TADY

 

Avatar photo

Pokud máte jakoukoli reakci, dotaz nebo požadavek, napište mi na email info@novitim.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 702 962 375. Ráda vás uslyším.

Back To Top